THƯ NGỎ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ (Center for Technology Innovation – CTI) được thành lập ngày 24 tháng 12 năm 2009 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trung tâm được vận hành theo mô hình mở, nơi cán bộ nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau có thể cùng làm việc và cộng tác trong các “Nhóm nghiên cứu mạnh” trong việc thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu tiên tiến, đổi mới  sáng tạo và đòi hỏi tính liên ngành.

Các nghiên cứu hiện nay của Trung tâm tập trung vào các lĩnh vực: Ô tô điện, Tiết kiệm năng lượng điện và Khai thác các nguồn năng lượng mới, Các thiết bị Điện tử - Viễn thông cho Giao thông và Nông – Lâm – Ngư nghiệp. Trung tâm đang chủ trì đề tài “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ truyền động và điều khiển cho ô tô điện”, thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước về Cơ khí và Tự động hoá KC.03/11-15.

Chúng tôi mong muốn nhận được sự hợp tác và ủng hộ của các nhà nghiên cứu, các cá nhân, đơn vị, tổ chức, các trường đại học và doanh nghiệp trong và ngoài nước trong các nghiên cứu mũi nhọn, cũng như trong việc giải quyết những bài toán đặt ra trong công nghiệp và đời sống.