Hợp tác

ĐẠI HỌC

Trong Đại học Bách Khoa Hà Nội:

 • Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp
 • Viện Điện
 • Phòng Thí nghiệm Động cơ đốt trong - AVL
 • Viện Cơ khí Động lực
 • Viện Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Hi-Tech cũ)
 • Viện Cơ khí

Với các trường đại học khác:

 • Phòng thí nghiệm của GS. Yoichi Hori, Đại học Tokyo, Nhật Bản, trong nghiên cứu ô tô điện
 • Đại học Aalto, Phần Lan trong Chương trình Đối tác đổi mới (Innovation Partnership Programme).

 

CÔNG NGHIỆP

 • Công ty Tilo trong chế tạo mẫu xe lăn điện

 

CƠ QUAN 

 • Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (SATI), Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Ngân hàng thế giới (World Bank) và Liên minh Nghiên cứu Toàn cầu (Global Research Program) trong Chương trình Đổi mới hướng tới người thu nhập thấp (Inclusive Innovation Programme)