Thành viên cũ
Thành viên cũ

Vũ Văn Yêm

 

Vị trí cũ: Phó Giám đốc

Hiện tại: Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học, Trưởng Bộ môn Hệ thống viễn thông, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: 

Hệ thống thông tin, định vị vô tuyến:

 • Hệ thống thông tin, định vị vô tuyến băng siêu rộng UWB (Ultra Wide Band)
 • Hệ thống thông tin vô tuyến nhận thức CR (Cognitive Radio)
 • Hệ thống thông tin vệ tinh, hệ thống định vị vệ tinh
 • Hệ thống thông tin vô tuyến nhiều anten phát nhiều anten thu MIMO
 • Hệ thống thông tin vô tuyến ứng dụng kỹ thuật hỗn loạn

Anten – truyền sóng – siêu cao tần

 • Phân tích, thiết kế các loại anten kích thước nhỏ cho hệ thống thông tin vô tuyến
 • Kỹ thuật siêu cao tần
 • Truyền sóng, các mô hình suy hao kênh

Email: yem.vuvan [at] hust.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng

 

Vị trí cũ: Phó Giám đốc

Hiện tại: Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản trị Kinh doanh, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Hành vi người tiêu dùng
 • Giá trị thương hiệu
 • Giáo dục Đại học
 • Chất lượng dịch vụ

Email: 

 • dung.nguyentien3 [at] hust.edu.vn
 • dungnt.fem [at] gmail.com

Trang cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Bình Dương

 

Vị trí cũ: Cán bộ hợp đồng

Hiện tại: Trưởng nhóm sản phẩm mới, công ty Kỹ thuật Điện Vạn Việt, Việt Nam.

Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Kỹ thuật điều khiển
 • Hệ thống biến đổi công suất lớn
 • Các sản phẩm trong lĩnh vực công nghiệp.

Email: tran.binhduong@gmail.com