TIN TỨC MỚI

Thông tin về cuộc thi thiết kế tối ưu năng lượng dùng EMR

Năm nay Vehicular Technology Society của IEEE có tổ chức một cuộc thi thiết kế energy management strategy cho hệ fuel cell / battery. File Simulink đã có sẵn. Người dự thi cần thiết kế chiến lược quản lý nguồn năng lượng trong khối "Strategy". Nhóm nào đạt được cost function thấp nhất sẽ chiến thắng (đã mô tả chi tiết trong paper và file Simulink, download trong link của cuộc thi).

 
Giải nhất: $3000
Giải nhì: $1500
dưới hình thức đài thọ cho chuyến đi dự VPPC 2017 ở Pháp.
 

Dưới đây là email thông báo và đường link dẫn đến website của cuộc thi, cũng như bài báo và file nguồn mô phỏng nền tảng thử nghiệm.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=4656