TIN TỨC MỚI

MÔ HÌNH HOÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ NĂNG LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP EMR

KHÓA HỌC HÈ

MÔ HÌNH HOÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN CÁC HỆ NĂNG LƯỢNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP “ENERGETIC MACROSCOPIC REPRESENTATION” – EMR
Các hệ thống năng lượng (energetic systems) là một trong những đối tượng nghiên cứu và ứng dụng chính của ngành Điều khiển và Tự động hoá. Mô hình hoá và điều khiển các hệ năng lượng này là bài toán thường gặp đối với sinh viên, kỹ sư, và các nhà nghiên cứu trong ngành (ví dụ như điều khiển điện tử công suất, điều khiển truyền động điện, và các ứng dụng của chúng như xe điện, hệ năng lượng tái tạo, hệ cơ điện tử, v.v.). 
Sinh viên được trang bị những công cụ mạnh để giải quyết các bài toán này bao gồm nền tảng lý thuyết là các môn học lý thuyết điều khiển tự động và các môn kỹ thuật điều khiển như điều khiển điện tử công suất và tổng hợp hệ điện cơ, cũng như những môn học khác. Tuy nhiên, vẫn có những khó khăn mà sinh viên gặp phải khi cần hiểu rõ và sử dụng phối hợp các công cụ này trong trong những ứng dụng điều khiển cụ thể.
Energetic macroscopic representation (EMR) là một graphical formalism. Nó được sử dụng để biểu diễn mô hình của đối tượng (model representation/organization) nhằm làm sáng tỏ các đặc tính năng lượng của hệ. Từ đó, việc thiết kế cấu trúc điều khiển được thực hiện một cách trực tiếp và có tính hệ thống (systematic). EMR được khởi nguồn từ những năm 2000s [1] và sau đó liên tục được phát triển cho nhiều ứng dụng phong phú như: hệ truyền động điện nhiều máy điện song song [2], năng lượng gió [3], máy điện nguồn kép DFIG [4], hệ hoá – nhiệt – điện trong fuel cell [5], [6], động cơ đốt trong [7], nguồn năng lượng cho ô tô điện [8], [9], [10], hệ truyền động nhiều nguồn cấp [11], tàu điện metro [12]–[14], tàu điện đường dài [15], và nhiều ứng dụng khác. Các thông tin liên quan đến EMR có thể xem tại đây: http://www.emrwebsite.org/.
Khoá học này được tổ chức với mục đích cung cấp cho sinh viên một phương pháp trực quan, dễ hiểu, dễ sử dụng, vừa là một công cụ mạnh trong nghiên cứu và thực hành lại vừa có tính sư phạm cao. Khoá học gồm những nội dung chính sau:
• Energy and system: physical causality and interaction
• Energetic macroscopic representation (EMR): principles, elements, and laws
• Practice: modeling and simulation of an electric vehicle
• Inversion-based control (IBC): control structure design
• Complementation: a simple but effective method for PI controller design
• Practice: control design and simulation of an electric vehicle (veclocity and current loops)
• Strategy, advanced topics and more application examples
(Slide và tài liệu bằng tiếng Anh, giảng bài bằng tiếng Việt.)

Người giảng bài và đóng góp cho bài giảng
Nguyễn Bảo Huy
Nghiên cứu sinh, L2EP, Université Lille 1 (Pháp) và Université de Sherbrooke (Canada)
Cán bộ nghiên cứu, CTI, Đại học Bách Khoa Hà Nội

ThS. Võ Duy Thành
Nghiên cứu sinh, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giảng viên, Bộ môn Tự động hoá Công nghiệp, Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Cán bộ nghiên cứu, CTI, Đại học Bách Khoa Hà Nội

PGS. Tạ Cao Minh
Phó Giáo sư, Bộ môn Tự động hoá Công nghiệp, Viện Điện, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Giám đốc, CTI, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đối tượng tham gia
Các sinh viên:
• Quan tâm đến vấn đề mô hình hoá và điều khiển các hệ năng lượng;
• Có kiến thức cơ bản về điều khiển tuyến tính (đã học môn điều khiển tuyến tính hoặc tương đương);
• Biết sử dụng cơ bản Matlab/Simulink.

Thời gian và địa điểm
• Phòng 329 – C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
• Thời gian: từ 08-16/08/2016