TIN TỨC MỚI

Thông báo hợp tác giữa Trung tâm CTI và Công ty Future Electronics

 Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ (CTI) và Công ty Future Electronics, Công ty Future Electronics và Trung tâm CTI sẽ hỗ trợ cán bộ và sinh viên của Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội trong việc nghiên cứu khoa học, thực tập và làm đồ án tốt nghiệp, cụ thể như sau:

Đối tượng
- Các thầy cô đang thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học cần hỗ trợ
- Các sinh viên năm cuối làm Đồ án tốt nghiệp
- Sinh viên thực tập

Hình thức hỗ trợ nghiên cứu khoa học
- Hỗ trợ vật tư/tài liệu/kinh nghiệm mà hãng đang làm thương mại để cá nhân/nhóm nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện ý tưởng/sản phẩm của mình 
- Cử chuyên gia (nếu cần) sang tham gia hoàn thiện dự án
- Hỗ trợ tài liệu học tập, giảng dạy để sinh viên tự học hoặc giảng viên làm tư liệu lập bài giảng cho sinh viên
- Hỗ trợ theo hình thức chuyên gia tư vấn trong những đồ án có chất lượng tốt, hàm lượng khoa học cao, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn hoặc đồ án/đề tài/dự án có chủ đề mà FE đang quan tâm

Hỗ trợ sinh viên thực tập (khi có thông báo cụ thể)
- Tiếp nhận nhóm sinh viên thực tập
- Huấn luyện an toàn trong công việc
- Giao đề tài và quản lý sinh viên
- Hỗ trợ sinh viên trong quá trình báo cáo thực tập (nhận xét, xác nhận thực tập...)
- Kéo dài thời gian và thay đổi hình thức thực tập (nếu cần)

Quy trình Hỗ trợ 
- Cá nhân/nhóm nghiên cứu gửi tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu và danh sách vật tư, linh kiện tới CTI để xét duyệt.
- CTI sẽ liên hệ với FE để xác nhận công việc nghiên cứu và khối lượng hỗ trợ 
- CTI nhận hàng và chuyển giao về nhóm nghiên cứu
- Sau khi hoàn thành công việc, cá nhân/nhóm nghiên cứu nộp báo cáo tóm tắt và chụp ảnh sản phẩm. 
- Kết thúc quá trình hỗ trợ.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và sáng tạo Công nghệ (CTI)
Phòng 326-C1, Đại học Bách Khoa Hà Nội
Điện thoại: 04-36231609.