TIN TỨC MỚI

Nội dung Khóa học Biểu diễn Vĩ mô Năng lượng (Energetic Macroscopic Representative – EMR)

 

  

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ

(CENTER FOR TECHNOLOGY INNOVATION – CTI)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

Nội dung Khóa học Biểu diễn Vĩ mô Năng lượng

(Energetic Macroscopic Representative – EMR)

 

Thời gian

Nội dung học

Ngày 13/6/2018

8:00-12:00

Lý thuyết (Phiên 1): Cơ sở về phương pháp biểu diễn vĩ mô năng lượng (EMR) và điều khiển nghịch đảo (Inversion based Control)

13:00-17:00

Thực hành (Phiên 1): Mô hình hóa và điều khiển hệ thống đơn giản sử dụng EMR

Ngày 14/6/2018

8:00-12:00

Lý thuyết (Phiên 2): Ứng dụng EMR cho các hệ thống phức tạp (Xe ô tô điện/lai xăng điện, tàu điện ngầm vận hành tự động, pin nhiên liệu….)

13:00-17:00

Thực hành (Phiên 2): Điều khiển hệ thống phức hợp

Ngày 15/6/2018

8:00-12:00

Lý thuyết (Phiên 3): Ứng dụng EMR cho các hệ thống phức tạp (Phát điện sức gió, pin mặt trời, điều khiển biến áp áp điện (Piezoelectric), truyền động nhiều pha…)

13:00-17:00

Thực hành (Phiên 3): mô hình hóa và điều khiển xe ô tô điện nhiều nguồn cấp, bao gồm cả thuật toán tối ưu.