Navigation
Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Sáng tạo Công nghệ

Center for Technology Innovation (CTI)

Phòng 325 – C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại:

(+84) 43 623 1609

Fax:

(+84) 43 623 1608

Email:

cti [at] hust.edu.vn

Website:

http://cti.hust.edu.vn

CTI's logo