Điện tử công suất
Điện tử công suất

Các bộ biến đổi điện tử công suất là các phần tử cơ bản trong công nghiệp và trong các thiết bị gia dụng. Các nghiên cứu của Trung tâm tập trung vào thiết kế và điều khiển các bộ biến đổi cho các ứng dụng sau:

  • Năng lượng tái tạo và lưới điện thông minh
  • Bộ nguồn cho hệ hống chiếu sáng LED
  • Chất lượng điện năng (lọc sóng hài và bù công suất phản kháng).