Cán bộ hợp đồng và Cộng tác viên
Vũ Hải Nam 

Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các bộ biến đổi nguồn xung
 • Nguồn cho chiếu sáng LED

Email: namvh.hust [at] gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Công Minh 

Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Các bộ biến đổi nguồn xung
 • Các bộ nghịch lưu nối lưới trong hệ thống phát điện phân tán

Email: minhphambkhn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đại Dương 

Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Battery Chargers and Battery Management Systems
 • Power Converter Modulation and Control 
 • Soft Switching Techniques for PWM Converters
 • Resonant Converter Analysis and Control Scheme

Email: trandaiduong188 [at] gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Quang Trung 

Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 

 • Wireless power transmission
 • Antenna design
 • Fixed network (e.g. GPON)
 • Optical communications

Email: trungbkfet [at] gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 

Kỹ sư

Lĩnh vực nghiên cứu:

 • Kỹ thuật điều khiển tự động
 • Điện tử công suất và Truyền động điện

Email: duchungdktd [at] gmail.com